Наименование: " ФИТО ЛАЙФ " ООД

Адрес за упражняване на дейността:

България, гр. София, 1618, ул. "Иван Сусанин" 2-8, бл.108, ап.1

Данни за контакт и кореспонденция:

България, гр. София, 1618, ул. "Иван Сусанин" 2-8, бл.108, ап.1

тел: 028570022

тел: 0888238711

тел: 0898889988

e-mail: phytolifeltd@gmail.com

Вписване в публични регистри: ЕИК 202984169

Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС): BG 202984169